REGULAMENTUL CONCURSULUI


I. Organizatorul concursului
Organizatorul este S.C. Convergent Media SRL, societate ce editează cotidianul Gazeta Sporturilor, cu sediul social in municipiul București, strada Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, București, inregistrata la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub numarul J40/2690/1995, cod de identificare fiscala RO 7447520.

II. Durata concursului
Concursul se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei si se adreseaza baietilor cu varsta cuprinsa intre 7 ani si 14 ani (nascuti inainte 25.06.2006 si dupa 25.06.1999). Inscrierile se fac in intervalul 7 – 19 iunie 2013, orele 24.00, iar pe 20 iunie va fi publicata lista de participanti la sesiunea de antrenamente Milan Junior Camp de pe stadionul Dan Paltinisanu din Timisoara ce va avea loc in perioada 25-18 iunie 2013.
Inscrie-ti pustiul pentru preselectia Milan Junior Camp!
Intra pe www.gsp.ro in sectiunea milanjunior.gsp.ro pana pe 19 iunie 2013 si inscrie-ti pustiul pentru un loc in programul Milan Junior Camp! Completeaza toate campurile din formular si spune-ne citeva cuvinte despre talentele lui de fotbalist!
Pe data de 20 iunie va fi publicata lista de participanti la tabara de pregatire sportiva Milan Junior Camp –70 de copiii selectionati pentru sesiunea de antrenamente din 25-28 iunie de pe stadionul Dan Paltinisanu din Timisoara.


III. Mecanismul concursului
Daca pustiul tau are calitati de fotbalist si beneficiaza de sustinerea ta ca parinte/tutore, inscrie-l in concursul pentru participarea la tabara sportiva Milan Junior Camp! Inscrierea se face completand formularul de concurs cu absolut toate datele indicate. Completarea formularului se face de catre parinte/tutore si denota acordul acestuia pentru inscrierea copilului pentru antrenamentele Milan Junior Camp. Nu uita sa ne scrii in zona speciala citeva date despre talentele copilului tau. Optional se poate incarca si o poza a copilului jucand fotbal.
a. Vor intra in procesul de selectie baieti, care au varsta cuprinsa intre 7 ani si 14 ani (nascuti dupa 25.06.2006 si dupa 25.06.1999).
b. Desemnarea celor 70 de copiii ce se vor prezenta la antrenamentele Milan Junior Camp se va face prin tragere la sorti.
c. Castigatorii ce vor fi chemati la antrenamentele Milan Junior Camp trebuie sa aiba acordul parintilor si sa fie insotiti de unul dintre acestia, de asemenea, toti copiii trebuie sa fie apti pentru activitati sportive (se va certifica prin adeverinta de la medicul de familie).
d. Antrenamentele vor avea loc in perioada 25-28 iunie, pe stadionul Dan Paltinisanu, dupa un program ce va fi anuntat in momentul publicarii listei de castigatori.
e. Cel mai talentat jucator, care se va afirma pe parcursul antrenamentelor, va merge un weekend la Milano, pe stadionul San Siro, alaturi de copiii din intreaga lume, castigatori ai acestui proiect la nivel local.
f. Costurile legate de transport, cazare si masa pentru participantii la antrenamentele Milan Junior Campsunt in sarcina parintelui / tutorelului copilului chemat la antrenamente.
g. Toti cei 70 copiii, participanti la tabara sportiva vor primi cate un kit original AC Milan format din: 2 tricouri, 2 sorturi, 2 perechi sosete si un rucsac.


IV. Intrarea in posesia premiului
Toti parintii / tutorii copiilor desemnati castigatori prin tragere la sorti, vor fi contactati telefonic pentru confirmarea ferma a participarii micilor fotbalisti la tabara sportiva Milan Junior Camp care va avea loc la Timisoara. Copiii care nu sunt confirmati pana pe 21 iunie 2013, orele 15.00, isi pierd automat locul din tabara sportiva, ei fiind inlocuiti, consecutiv, de una dintre cele 10 rezerve extrase de asemenea prin tragere la sorti .

Intrarea in posesia premiului (participarea la tabara sportiva) se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament, in caz contrar organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida premiul.

V. Confidentialitatea datelor si drepturile de imagine
Organizatorul garanteaza drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prin inregistrarea notificarii avind ca scop reclama, marketing si publicitate in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal sub numarul 5066. Prin participarea la concurs castigatorii isi dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail). Prin participarea la concurs castigatorii isi dau acordul expres ca numele, prenumele si imaginea (fotografia) copiilor acestora sa fie facute publice si sa fie folosite de catre organizator in scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar. Informatiile furnizate de catre participantii-castigatori vor fi folosite de catre organizator pentru validarea, acordarea premiilor si in scopuri de reclama, jurnalism, marketing si publicitate de organizatorii concursului. Refuzul castigatorilor de a furniza datele personale pentru validarea si acordarea castigurilor determina neacordarea castigurilor.
Organizatorul se obliga sa nu difuzeze datele cu caracter personal catre terti cu exceptia societatilor implicate in derularea loteriei publicitare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC CONVERGENT MEDIA SRL: Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Departamentul Marketing. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Operatorul este obligat sa comunice un raspuns persoanei vizate in termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de acces la date - Orice persoana vizata are dreptul, prin cerere scrisa, datata si semnata, transmisa operatorului exclusiv, cel putin o data pe an, de a obtine de la organizator confirmarea Daca datele sint prelucrate sau nu, informatii referitoare la scopul prelucrarii.
Dreptul de interventie asupra datelor - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informatiilor in date anonime fata de terti carora le-au fost dezvaluite datele.
Dreptul de opozitie - Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, de a se opune din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele ce o vizeaza sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: 1. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate impotriva sa, care o afecteaza in mod semnificativ, Daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la pct. 1.
Dreptul de a se adresa justitiei - Orice persoana vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.


VI. Impozitul pe venitul obtinut
Organizatorul isi asuma raspunderea platii impozitelor pe venitul obtinut ca urmare a castigarii premiilor concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare. Impozitul va fi retinut din castig (valabil numai pentru premiile ce depasesc suma de 600 lei). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. In cazul castigurilor in bunuri, valorile sunt nete (adica din valoarea bruta a castigului, organizatorul retine castigatorului impozitul aferent), bunul in posesia caruia intra reprezentind castigul dupa impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi retinut de catre societatea care acorda premiul si va fi virat la bugetul de stat in termenul legal. Castigatorii premiilor in bunuri sint beneficiarii castigului plus impozitul aferent. Impozitul va fi achitat de catre organizator. Nu se va plati echivalentul in bani pentru castigurile in bunuri sau excursii si nici nu se vor achizitiona alte produse decit cele stabilite de prezentul regulament.


VII. Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania. Prin participarea la concurs participantii accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs.
Angajatii S.C. Convergent Media SRL, precum si rudele de gradul I ale acestora implicate in derularea concursului nu au dreptul sa participe la acest concurs.
In cazul in care castigatorul nu detine dreptul legal de a avea CI/BI, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului, dar numai cu acordul scris si pe baza datelor de identitate ale parintilor sau ale tutorelui legal.


VIII. Forta majora
Forta majora se defineste in intelesul prezentului regulament prin calamitati naturale, cutremure, razboi, inundatii, greve generale etc.
Loteria publicitara va fi intrerupta in caz de forta majora, prin decizia organizatorului, insa nu inainte de a anunta participantii.
IX. Alte prevederi
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea promotiei, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul www.gsp.ro.
Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.gsp.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului, in urma unei cereri scrise.
Eventualele reclamatii legate de concurs si premiile acordate vor fi facute la adresa organizatorului, S.C. Convergent Media SRL, din municipiul Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, pana la sfirsitul concursului.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare. Detalii despre concurs la telefon 021/406.65.21.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.


Televiziune Ziare Reviste Radio Business Cariere
Antena 1
Antena 2
Antena 3
Antena International
EuforiaTV
GSP TV
Saptamana Financiara
Financiarul
Jurnalul National
Gazeta Sporturilor
Ghimpele
TopGear
Felicia
Confidential
Cultura
GoodFood
GoodHomes
RadioZU
Romantic FM
Tipografia INTACT
INTACT Production
Open Media Network
INTACT Advertising
INTACT Interactive
Oportunitati in cadrul INTACT
CSR
FUDV
Fundatia Mereu Aproape
Internet
NEWS ENTERTAINMENT FINANCE WOMEN SPORT MOBILE
antena3.ro
jurnalul.ro
ghimpele.ro
videonews.ro
intactnews.ro
antena1.ro
antena2.tv
antenai.ro
vdtonline.ro
sfin.ro
financiarul.com
euforia.tv
revistafelicia.ro
myconfidential.ro
gsp.ro
gsptv.ro
mysport.ro
pariori.ro
m.antena3.ro
m.gsp.ro
AUTO SERVICII
topgear.ro totulredus.ro
intactimages.ro
© Acest site este parte a INTACT MEDIA GROUP